Blogger Template by Blogcrowds

A Journalist is not born, but made.

၁၉၈၄ ခုႏွစ္၊ ေမလ ထုတ္၊ စႏၵာ မဂၢဇင္းတြင္ ကို႐ိုးကြန္႔ ကေလာင္ အမည္ျဖင့္ “ ႀကိဳဆို ပါသည္ ” ဟူေသာ ၀တၴဳတို ေဖာ္ျပ ခံရျခင္းမွ စတင္ကာ စာေပ ေလာကသို႔ ေရာက္႐ွိ လာသည္။ ၁၉၈၄ ခုႏွစ္ အတြက္ စာေပ ဗိမာန္ စာမူဆု ၿပိဳင္ပြ ဲ၀င္ခဲ့ရာ ၀တၴဳတို ေပါင္းခ်ဳပ္ ပထမဆုကို “ စိန္လြန္တူး သမား၏ အဖြင့္ အပိတ္ တံခါး ႏွင့္ အျခား ၀တၴဳတိုမ်ား ” စာမူျဖင့္ ရ႐ွိသည္။ ထိုစာမူကို စာအုပ္ အျဖစ္ ပံုႏွိပ္ ထုတ္ေ၀ ေသာအခါ ၁၉၈၉ ခုႏွစ္ အတြက္ အမ်ဳိးသား စာေပ ၀တၴဳတို ေပါင္းခ်ဳပ္ဆု ယူရသည္။

စာေပ ေလာက သို႔ မေရာက္မီက ၁၉၇၉ ခုႏွစ္တြင္ ဆည္ေျမာင္း ဦးစီး ဌာန၊ ဆည္ေတာ္ႀကီး ဘက္စံု ေရေလွာင္ တမံ စီမံကိန္း၌ ဒ ုဦးစီးမွဴး ( ဘူမိ ေဗဒ လုပ္ငန္းျပ ) အျဖစ္ တာ၀န္ ထမ္းေဆာင္သည္။ သိပံၸဘြဲ႕ ( ဘူမိ ေဗဒ ) ကို မႏၲေလး ဝိဇၨာႏွင့္ သိပၸံ တကၠသိုလ္မွ ၁၉၇၈ ခုႏွစ္တြင္ ရ႐ွိသည္။ အလယ္တန္းႏွင့္ အထက္တန္း ပညာမ်ားကို မႏၲေလးၿမိဳ႕ ၊ အမွတ္ ( ၁၆ ) အ ထ က တြင္ သင္ယူသည္။ မူလတန္း ပညာကို ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ႏွင့္ မိတၴီလာၿမိဳ႕ တိုိ႔တြင္ သင္ယူသည္။ ဆည္ေျမာင္း ဦးစီးဌာန တြင္ ၁၉၈၂ ခုႏွစ္အထိ တာ၀န္ ထမ္းေဆာင္ ၿပီးေနာက္ သတၴဳတြင္း ၀န္ႀကီး ဌာန၊ ဘူမိေဗဒ ေလ့လာေရး ႏွင့္ ဓာတ္သတၲဳ ရွွွာေဖြေရး ဦးစီး ဌာနသို႔ ေျပာင္းေရႊ႕ တာ၀န္ ထမ္းေဆာင္သည္။ ၁၉၈၄ ခုႏွစ္တြင္ အစိုးရ လုပ္ငန္းမွ ႏႈတ္ ထြက္ကာ စာ ေရးသား ျခင္းျဖင့္ အသက္ ေမြး၀မ္းေက်ာင္း ျပဳသည္။

မဂၢဇင္း အသီးသီး တြင္ ၀တၴဳတိုမ်ား ေရးသား ေနစဥ္ ၁၉၉၀ ျပည့္ႏွစ္မွာ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သို႔ ေျပာင္းေ႐ႊ႕ၿပီး ျမန္မာ့ဓန မဂၢဇင္းတြင္ အယ္ဒီတာ အဖြဲ႕၀င္ အျဖစ္ ေဆာင္႐ြက္သည္။ ျမန္မာ့ဓန မဂၢဇင္းတြင္ စီးပြားေရး ေဆာင္းပါးမ်ားကို ရသဟန္ ေရးသားျခင္းေၾကာင့္ ေအာင္ျမင္မႈ ရ႐ွိသည္။ ၁၉၉၄ ခုႏွစ္တြင္ မႏၲေလးသူ မခင္ညိဳညိဳႏွင့္ အိမ္ေထာင္ ျပဳၿပီး ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ မွာပင္ စာအုပ္ ထုတ္ေ၀ေရး လုပ္ငန္း လုပ္ခဲ့သည္။ ၁၉၉၅ ခုႏွစ္တြင္ Living Color ေၾကာ္ျငာႏွင့္ ေစ်း၀ယ္ လမ္းညႊန္ မဂၢဇင္းတြင္ အယ္ဒီတာခ်ဳပ္ အျဖစ္ ေဆာင္႐ြက္သည္။ ၁၉၉၈ ခုႏွစ္တြင္ သက္တံ့ေရာင္ သတင္း ဂ်ာနယ္ကို ထုတ္ေ၀သည္။ ၂၀၀၀ ျပည့္ႏွစ္တြင္ “ ရတီ ” ေက်ာက္မ်က္ႏွင့္ လက္၀တ္ ရတနာ မဂၢဇင္းတြင္ အယ္ဒီတာခ်ဳပ္ အျဖစ္ ေဆာင္႐ြက္သည္။

ျပည္ပခရီး

ျမန္မာ စာနယ္ဇင္း ကိုယ္စားလွယ္ အျဖစ္ LG ကုမၸဏီ၏ ဖိတ္ၾကားမႈေၾကာင့္ ၁၉၉၇ ခု၊ ေမလတြင္ ေတာင္ကိုရီးယားႏိုင္ငံ ဆိုးလ္ၿမိဳ႕ သို႔ စာေရးဆရာ တကၠသိုလ္ တင္ခ၊ ဆရာ ခ်စ္စံ၀င္းတို႔ႏွင္ ့အတူ သြားေရာက္ ခဲ့သည္။

ထြက္႐ွိၿပီးစာအုပ္မ်ား

- စိန္လြန္တူးသမား၏ အဖြင့္အပိတ္တံခါးႏွင့္ အျခား၀တၴဳတိုမ်ား

- ၀တၴဳတိုမ်ား(၂)

- ပၪၥ႐ုပမဂၢဇင္း၀တၴဳ႐ွည္မ်ား

- ဇာတ္ခံု ၁၀၊ အတြဲ(၁)ႏွင့္အတြဲ(၂)

- ခ်စ္တယ္ႀကိဳက္တယ္ဆိုတာ ဘယ္လိုဟာမ်ဳိးလဲလို႔ ေမာင္ဘုရားကို ေျပာစမ္းပါ ႏွမငယ္(မင္းလူ၊ ဂ်ဴး၊ ခင္ျမဇင္ တို႔ႏွင့္ ပူးတြဲထုတ္ေသာ ၀တၴဳလတ္)

- ဂ်ပန္ဘာသာသို႔ ျပန္ဆိုထုတ္ေ၀ေသာ ၀တၴဳတို(ဒိုင္တိုေဖာင္ေဒး႐ွင္းမွ ထုတ္ေ၀ေသာ ျမန္မာစာေရးဆရာမ်ား ၀တၴဳတိုေပါင္းခ်ဳပ္စာအုပ္)

- Myanmar Rice (အဂၤလိပ္ဘာသာသို႔ ျပန္ဆိုထုတ္ေ၀ေသာ Non Fiction)

- Myanmar Gem (အဂၤလိပ္ဘာသာသို႔ ျပန္ဆိုထုတ္ေ၀ေသာ Non Fiction)

- အျခားစာေရးဆရာမ်ားႏွင့္ ပူးတြဲထုတ္ေ၀ေသာ ၀တၴဳတိုေပါင္းခ်ဳပ္ စာအုပ္မ်ား


စာနယ္ဇင္းသင္တန္းမ်ား

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ United States Information Service (USIS) တြင္ ၁၉၉၆ ခု၊ ေအာက္တိုဘာလက သင္တန္း တက္ေရာက္သည္။

ႏိုင္ငံျခား သတင္းေထာက္မ်ား အသင္းတြင္ ဂါဒီယန္ ဦးစိန္၀င္း ပို႔ခ်ေသာ သတင္းစာ သင္တန္း အပတ္စဥ္(၃) ကို ၁၉၉၉ ခု၊ မတ္လတြင္ တက္ေရာက္သည္။

၂၀၀၂- ၂၀၀၃ ပညာသင္ႏွစ္တြင္ အေမရိကန္ ႏိုင္ငံ၊ ကာလီဖိုးနီးယား ျပည္နယ္၊ ဘာကေလၿမိဳ႕႐ွိ ကာလီဖိုးနီးယား တကၠသိုလ္ (The University of California, Berkeley) ရွိ Graduate School of

Journalism ၌ Visiting Scholar အျဖစ္ စာနယ္ဇင္းပညာကုိ ေလ့လာခြင့္ ရခဲ့သည္။


စာနယ္ဇင္းသင္တန္းဖြင့္

ျပည္ပ မွ ျပန္ေရာက္ ၿပီးေနာက္ မႏၲေလးၿမိဳတြင္ နန္းျမင့္ သတင္းဂ်ာနယ္၊ ေအာင္ပင္လယ္ မဂၢဇင္း၊ Sports Lovers အားကစား ဂ်ာနယ္ တို႔ကို တည္းျဖတ္ ထုတ္ေ၀စဥ္ သတင္းႏွင့္ သတင္းေဆာင္းပါး ေရးသား ႏိုင္ေသာ လူသစ္ ဂ်ာနယ္လစ္မ်ား ေမြးထုတ္ဖို႔ လိုအပ္ ေနၿပီဟု ထင္ျမင္ သျဖင့္ The Journalism School of Myanmar ကို တည္ေထာင္ကာ ၂၀၀၆ ခု၊ ႏို၀င္ဘာလမွ စတင္၍္ စာနယ္ဇင္း ပညာ သင္တန္း ဖြင့္လွစ္သည္။

ယခုအခါ အမွတ္(၂၇)၊ ၇၃လမ္းႏွင့္ ၂၇လမ္းေထာင့္၊ မႏၲေလးၿမိဳ႕တြင္ ေနထိုင္လ်က္႐ွိသည္။

စာနယ္ဇင္းပညာသင္တန္း


ဂ်ာနယ္လစ္ တစ္ေယာက္ ျဖစ္ရန္ ေမြး ကတည္းက အလိုလို တတ္ေျမာက္ လာျခင္း မဟုတ္၊ သင္ၾကား ေလ့က်င့္ ယူရ ပါသည္။

ယခု အခါ ဂ်ာနယ္၊ မဂၢဇင္း အသစ္မ်ား ေပါမ်ား လာျခင္း၊ ပုဂၢလိက သတင္း ဂ်ာနယ္ မ်ားကို စိတ္ ၀င္စား လာျခင္း တို႔ေၾကာင့္ စာနယ္ဇင္း ေလာကႀကီး ဖြံ႕ၿဖိဳး လာမည္ ဟု ထင္ရ ေသာ္လည္း အဓိက က်သည့္ လူ႕စြမ္းအား အရင္း အျမစ္ ျဖစ္ေသာ ဂ်ာနယ္လစ္က ႐ွားပါး လ်က္႐ွိသည္။ ­တကၠသိုလ္၊ ေကာလိပ္ တြင္ သတင္းစာ ဒီပလိုမာ သင္တန္း မ႐ွိ။ ျပင္ပ အဖြဲ႕ အစည္း မ်ားက ေပးေသာ သင္တန္း လည္းမ႐ွိ။ ဂ်ာနယ္ တိုက္ႀကီး တခ်ဳိဳ႕ တြင္မူ မိမိတို႔ လိုအပ္ ေနေသာ ဂ်ာနယ္လစ္ အေရ အတြက္ ရရွိရန္ ျပင္ပ စာနယ္ဇင္း ဆရာႀကီး မ်ားကို ဖိတ္ေခၚ သင္ၾကားျခင္း ရွိသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ စာေရး စာဖတ္ ၀ါသနာ ႀကီးသူ ထဲမွ စာနယ္ဇင္း ဆရာ ျဖစ္ခ်င္သူ မ်ားမ်ား ျမန္ျမန္ ထြက္ေပၚ ေစရန္ The Journalism School of Myanmar ဟူေသာ သင္တန္း ေက်ာင္းကို ဖြင့္ ျဖစ္သည္။ ကၽြန္ေတာ္ သိ ထားေသာ၊ ဖတ္ ထားေသာ၊ ၾကား ထားေသာ စာနယ္ဇင္း ဗဟုသုတ မ်ားကို လက္ဆင့္ကမ္း ေပးပါမည္။

သင္ယူမႈ Learning အပိုင္း တြင္ သိမႈ (Knowing)၊ လုပ္ ၾကည့္မႈ (Doing) ႏွင့္ အသံုး ခ်မႈ (Using) ဟု သံုးပုိင္း ႐ွိသည္။ သိမႈ အတြက္ လိုအပ္ ေသာ စာနယ္ဇင္း ဗဟုသုတ မ်ားကို ကၽြန္ေတာ္ ေျပာ ၿပီးလွ်င္ သင္တန္းသား မ်ားက လုပ္ၾကည့္ ရမည္။ ၿပီးလွ်င္ အသံုးခ်ၾက ရမည္။ ကၽြန္ေတာ္က တစ္ပိုင္း တာ၀န္ ယူၿပီး သင္တန္းသား မ်ားက ႏွစ္ပိုင္း တာ၀န္ ယူမွသာ တတ္ေျမာက္ ပါမည္။

သင္တန္း တက္သူ မ်ားတြင္ ရည္႐ြယ္ခ်က္ အမ်ဳိဳးမ်ဳိး ႐ွိၾက ပါလိမ့္မည္။ တခ်ဳိ႕က စာနယ္ဇင္း ပညာကို ေလ့လာ ခ်င္လို႔၊ တခ်ဳိ႕က ဂ်ာနယ္လစ္ ျဖစ္ခ်င္လို႕၊ တခ်ဳိ႕က သင္တန္းေတြ တစ္ခု ၿပီး တစ္ခု တက္ခ်င္လို႔၊ တခ်ဳိ႕က သူငယ္ခ်င္းက ေခၚလို႕ ( အေဖာ္ ေကာင္းလို႔ ) ၊ တခ်ဳိ႕က မိဘ အုပ္ထိန္း သူက အတက္ ခိုင္းလို႔ စေသာ အေၾကာင္း အမ်ဳိးမ်ဳိးျဖင့္ ေရာက္လာ ၾကသည္။ မည္သို႔ ျဖစ္ေစ အခ်ိန္ကုန္္၊ ေငြကုန္ ခံၿပီး သင္ယူ ရမည္ ျဖစ္သျဖင့္ အက်ဳိး ႐ိွေအာင္ ႀကိဳးစား ေစခ်င္သည္။ တခ်ဳိ႕ ကလည္း စာနယ္ဇင္း မ်ားတြင္ သတင္း ေဆာင္းပါး ေရးဖို႔ မဟုတ္ဘဲ မိမိတို႔ လုပ္ငန္း၊ ကုမၸဏီတြင္ ႐ံုးစာ ေရးရန္ ႏွင့္ အစီရင္ခံစာ မ်ား ေရး ႏိုင္ရန္၊ တကၠသိုလ္ ေက်ာင္းသား တခ်ဳိ႕ ကလည္း ဘြဲ႕ အတြက္ စာတမ္း ေရးရန္ လာတက္ ၾကသည္ကို ေတြ႕ ရသည္။

ကၽြန္ေတာ္ သင္ၾကားမည့္ စာနယ္ဇင္း ပညာတြင္ သတင္း ႏွင့္ သတင္းေဆာင္းပါး က႑ကို အဓိက ထားသည္။ ၀တၴဳ၊ ကဗ်ာ စေသာ ရသစာေပ က႑ ပါမည္ မဟုတ္ေပ။ သတင္း ေရးျခင္းႏွင့္ ရသ စာေပ ေရးျခင္းသည္ ရည္႐ြယ္ခ်က္ မတူ။ သို႔ေသာ္ သတင္း ေရးေရး၊ ရသစာေပ ေရးေရး၊ မွတ္တမ္း ေရးေရး ဖတ္သူ နားလည္ သေဘာေပါက္ ေစရန္၊ ခံစား သိ႐ွိ ေစရန္ ေရးသား ႏိုင္ဖို႔ လိုသည္။ ျမန္မာစာ အေရး အသား မွန္ကန္ ေကာင္းမြန္ ေစရန္ ျမန္မာ သဒၵါကို နားလည္ လိုက္နာ ရပါမည္။ ထို႔ေၾကာင့္ သတင္း ရွာနည္း၊ သတင္း လိုက္နည္း စသည္ တို႔ကို သာမက လြယ္ကူ ရွင္းလင္း မွန္ကန္စြာ ေရးႏိုင္ရန္ ျမန္မာ သဒၵါ ကိုလည္း သင္ၾကား ေပးသည္။

စာနယ္ဇင္း ပညာ သင္တန္း တက္မွ စာေရး တတ္မွာလား ဟု ေမးစရာ ႐ွိသည္။ မဟုတ္ပါ။ စာေရးရန္ ၀ါသနာ ပါၿပီး အထပ္ထပ္ ေရးသား ၾကျခင္းျဖင့္ လည္းေကာင္း၊ စာနယ္ဇင္း အတတ္ ပညာ စာအုပ္မ်ား၊ စာေပ ေဆာင္းပါးမ်ား ဖတ္ရွဳ ေလ့လာ နည္းနာ ယူျခင္းျဖင့္ လည္းေကာင္း၊ ဂ်ာနယ္လစ္ ျဖစ္လာသူ အမ်ားအျပား ႐ွိသည္။ သို႔ေသာ္ စာ မဖတ္ဘဲ၊ စာနယ္ဇင္း အသိပညာ ႏွင့္ ဗဟုသုတကို မေလ့လာ ၾကဘဲ မ်က္ကန္း တေစၧ မေၾကာက္ ေရးသားျခင္း မျပဳပါႏွင့္။

သင္တန္းတြင္ စာေတြ႕ ႏွင့္ လက္ေတြ႕ကို ပူးတြဲ ေပးပါမည္။ “ စာေတြ႕ ပိုင္မွ လက္ေတြ႕ ႏိုင္သည္ ” ဟူေသာ စကားလည္း ႐ွိသည္။ ကၽြန္ေတာ္ သိထားေသာ ဗဟုသုတကို စာေတြ႕ အျဖစ္ လက္ ဆင့္ကမ္း ေပးလွ်င္ သင္တန္းသား မ်ားက လက္ေတြ႕ ေရးၾကည့္။ ၿပီးလွ်င္ မိမိတို႔ လုပ္ငန္းခြင္ နယ္ပယ္မွာ လက္ေတြ႕ အသံုးခ် ၾကည့္။

အပတ္စဥ္(၆)သင္တန္းသား၊ သင္တန္းသူမ်ား

၁။ ဦးညြန္႕လိႈင္ - ေရႊမန္းညြန္႕လိႈင္
၂။ မခ်ဳိခ်ဳိေအာင္ - ၾကည္ျပာခင္
၃။ မသန္းသန္းေထြး - အငယ္ေလး

ကို႐ိုးကြန္႔ ေဟာေျပာမည့္

စာနယ္ဇင္းပညာသင္တန္း

အမွတ္စဥ္ (၈)

ဇန္န၀ါရီလ (၁) ရက္ေန႔ ဖြင့္မည္။

စာရင္းေပးသြင္းရမည့္ေနရာ

AAT Business Centre
အခန္း(၃၃)၊ ရတနာပံုေစ်းတတိယထပ္

ဖုန္း ၈၉၄၃၃၊ ၈၉၆၃၃ ၊ ၆၀၄၈၆
၀၉-၂၀၀၇၉၆၁


---

ဆရာ တင္ထြန္းဦးမွ စာနယ္ဇင္းပညာသင္တန္းသားမွာအား ေဟာေျပာပို႔ခ်


ဆရာ-ညီေစမင္းရဲ႕ ေဟာေျပာပြဲ

fifth batch

Fifth Batch

Older Posts